MEET US AT

FOODCLICK’S STUDIO

First Floor, Tower 5, The Vista An Phu, Thu Duc City, HCMC

Phone: (+84) 091.998.0108

EMAIL

foodclickvn@gmail.com

PROFILE

CÔNG TY TNHH KV IMAGES
Mst: 0314750067
Địa chỉ ĐKKD: 44 đường số 1, KDC City Land, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Total: