IRON WOMAN – NGƯỜI PHỤ NỮ SẮT 2023 – MEGA WE CARE VN

March 27, 2024

EP: Lương Hạ Uyên

Director: Vũ Quang Vinh

DOP: Mạnh Phạm

Focus Puller: Trung Tồ

Lighting team: Thái Cường Team

Soundman: Poppy Phong

Editor / Colorgrading: Vũ Quang Vinh

 

Total: