Giải mã Gamification – Mảnh Ghép Của Model Kinh Doanh “HOÀN HẢO”

September 27, 2023
Tạ Duy Dũng
Host

Thạc sĩ về Quảng cáo.

Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh.

Hơn 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Marketing.

Hoàng Minh Dương
Speaker

10 năm kinh nghiệm về Digital Marketing.

CEO và Founder của công ty AppROI.

Lương Hạ Uyên
Producer

CEO và Founder KV Production.

8 năm kinh nghiệm Producer và Sản Xuất Quảng Cáo

Episode 1

Tổng quan về Gamification

Gamification khác gì với Game thông thường?

Các yếu tố ảnh hưởng tới một chiến dịch Gamification hiệu quả?

Gamification giúp brands kết nối người tiêu dùng ra sao?

Brand có thể tiết kiệm ngân sách như thế nào khi áp dụng Gamification (So với các biện pháp khác)?

Episode 2

Quy trình thực hiện Gamification

Quy trình thực hiện một chiến dịch Gamification.

Đối với từng hạng mục trên, có những critical point nào mà người “làm game” nên chú ý?

Mô hình chọn game và kịch bản nào phù hợp cho brands?

Nên đặt các KPIs như thế nào trong thực tế để đo lường kết quả của campaign Gamification?

Episode 2

Đội ngũ sản xuất

Quy trình tổ chức một team sản xuất Gamification.

AI ảnh hưởng, giúp  ích như thế nào cho quy trình làm việc

Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cơ bản cho sv mới ra trường?

Asian Next post Asian
Total: