Toco Toco – Ice Cream & Coffee

May 14, 2023

Client: Toco Toco
PH: KV Production
Photo & Retouch: Vu Quang Vinh
Art: Hạ Uyên Lương
Food styling team: Nguyễn Hà An, Tường Vy Như
Operator: Phát Phan

Total: