The Coffee House – Fresh Botle

February 8, 2022

Agency & Client: The Coffee House
Creative Director: Ha Uyen Luong
Art Director: Huy Truong
Director: Vu Quang Vinh
DOP: Le Tan Thinh
Food Stylist: Nguyen Thanh Nhan, Mai Anh, Bang Khanh

Trà Đào Cam Sả

Trà Sữa Oolong Nướng

Cà Phê Sữa Đá

Total: