Cici Thượng Đỉnh yến – Phụng Khởi Tân Xuân 2022

February 7, 2022

Agency & Client: Taco Group
Creative Director: Ha Uyen Luong
Art Director: Huy Truong
Director: Vu Quang Vinh
DOP: Le Tan Thinh
Food Stylist: Nguyen Thanh Nhan, Mai Anh, Bang Khanh

Total: