TIKTOK – LẠC QUAN VƯỢT DỊCH – Ở NHÀ VẪN VUI | Phương Ly x Hứa Kim Tuyền

September 5, 2021

Client: TIKTOK & Fortune Media
Art Director: Ha Uyen Luong & Huy Truong
Editor: Vu Quang Vinh
Video by KOLs

Total: