MÓN NHẸ TẾT TRONG TÍCH TẮC – Trái cây khô, Đá Bào – Phô mai Con Bò Cười

July 2, 2021

Agency: Y&R
Photography: FoodClick
Food Stylist: Lương Hạ Uyên – FoodClick
Video: Roco Media

Total: